Reklamační řád

Reklamační řád

Tento reklamační řád tvoří nedílnou součást Všeobecných obchodních podmínek (dále jen “VOP”) společnosti HP spolu s. r. o., se sídlem Polepy 59, 41147 Polepy, IČO: 11830123, pro internetový obchod dostupný na https://www.cbdpodsedlem.cz/. Reklamační řád je určený pouze pro zákazníka spotřebitele. Zákazníkem, který je spotřebitel, se rozumí každý člověk (fyzická osoba), který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá s námi smlouvu, nebo s námi jinak jedná (dále jen také jen „spotřebitel“).

 

V případě reklamace či vrácení zboží nebo jakýchkoliv dotazů nás prosím kontaktujte prostřednictvím chat botu nebo e-mailem: info@cbdpodsedlem.cz.

Vždy se s námi před odesláním balíčku domluvte skrze email, následně stačí zásilku donést na některé z podacích míst Zásilkovny.cz. Do balíčku vždy přiložte dopis/dokument ve kterém nám sdělíte:

 • jméno na které byla objednávka vytvořena,
 • kontaktní telefon či e-mail 
 • číslo objednávky 
 • důvod proč zboží vracíte.

Na pobočce zásilkovny následně sdělíte že odesíláte vratku eshopu, a nahlásíte tento kód : 11830123.

Obsluha pobočky vytiskne štítek, a následně balíček předá do přepravy. Zboží k nám dorazí z pravidla během 7-10 dní. 

 

 • V TÉTO ČÁSTI SE DOZVÍTE, JAK BY MĚLO NAŠE ZBOŽÍ VYPADAT PŘI PŘEVZETÍ
  • Jaké má mít naše zboží vlastnosti v okamžiku jeho převzetí? Odpovídáme Vám za to, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména odpovídáme za to, že v době, kdy zboží převezmete:
   • má zboží vlastnosti, které jsme si ujednali, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které jsme my, nebo výrobce popsali nebo které jste očekávali s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy námi či výrobcem prováděné,
   • se zboží hodí k účelu, který pro její použití uvádíme nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
   • zboží odpovídá jakostí nebo provedením dohodnutého stranami, nebo provedení dohodnutého vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle dohodnutého vzorku nebo předlohy,
   • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,
   • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
  • ZDE SE DOZVÍTE, V JAKÝCH SITUACÍCH NEBUDE VAŠE REKLAMACE UZNÁNA
   • Za jaké vady neodpovídáme? Neodpovídáme Vám za vady v těchto případech:
    • je-li vada na zboží v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny,
    • vada vznikla na zboží opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy zboží,
    • je způsobena Vámi a vznikla nesprávným skladováním, nesprávnou údržbou, nesprávným způsobem užívání, Vaším zásahem či mechanickým poškozením, to vše v podmínkách, které neodpovídají svou teplotou, prašností, vlhkostí, jinými vlivy prostředí a je takto přímo námi nebo výrobcem určeno (zpravidla na příbalovém letáku / etiketě zboží) nebo to vyplývá z právních předpisů,
    • zboží, které bylo zákazníkem upraveno a vznikla-li vada v důsledku této úpravy,
    • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svou teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno, anebo vyplývá z právních předpisů,
    • vada vznikla v důsledku vnější události mimo náš vliv (např. živelná událost).
   • V jakých případech nám nemůžete zboží vrátit?
    • balené zboží, které není možné z hygienických důvodů znovu použít, nebo u již použitého zboží (např. poškodí-li zákazník ochranný obal zboží nebo poruší-li bezpečnostní uzávěr nebo může-li dojít k jiné kontaminaci zboží);
    • jiné zboží, kdy je zboží opatřeno hygienickým či jiným utěsněným obalem a z hygienických či zdravotních důvodů jej není možné vracet (může se jednat zejména o vaporizéry);
    • pokud bylo námi dodané zboží nenávratně smíseno s jiným zbožím;
    • zboží, které bylo upraveno podle Vašeho přání.
   • Pokud nám budete chtít vrátit již rozbalené zboží, které bylo opatřeno hygienickým obalem. Máme zájem na dodržování platných hygienických norem. Může nastat situace, kdy nám budete chtít vrátit zboží (odstoupit od kupní smlouvy), u kterého byl porušen hygienický nebo utěsněný obal a zboží již nelze znovu použít (nebude se jednat o případy, kdy Vám dorazilo zboží např. poškozeno během přepravy). Souhlasíte, že jsme v těchto případech (kdy nám dorazí zpět např. zboží vyjmuté z hygienického obalu, že zboží nelze znova použít) oprávněni odmítnout vrácené zboží a na Vaše náklady Vám jej poslat zpět. Nebude-li to možné (např. z hygienických důvodů nebo z důvodu porušení ochranného obalu), jsme oprávněni zboží neprodleně zlikvidovat.
  • NA CO SI DÁVAT POZOR PŘI PŘEVZETÍ ZBOŽÍ?
   • Překontrolujte, obsah našeho balíčku. Při převzetí zboží ho zkontrolujte a přesvědčte se o jeho vlastnostech (zejména zda jste obdrželi správný druh zboží, zda má zboží ujednanou jakost, zda zboží ve svém balení obsahuje vše, co obsahovat má).
   • Kdy nebudete moci zboží reklamovat. Nepřísluší Vám práva z vadného plnění, pokud se jedná o vadu, kterou:
    • jste museli s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření kupní smlouvy, nebo
    • pokud je zboží předáno později než při uzavření kupní smlouvy, pak přímo při jeho převzetí, nebo
    • pokud jste před převzetím zboží věděli, že zboží má vadu, nebo
    • pokud jste vadu sami způsobili.
   • POKUD BYLO ZBOŽÍ POŠKOZENO BĚHEM PŘEPRAVY
    • Kontrola obalu před převzetím zboží od přepravce, při převzetí. Při převzetí zásilky od doručovatele zkontrolujte neporušenost obalu. V případě, že je obal viditelně poškozen, nebo jste zjistili vady ihned po rozbalení, vše nafoťte, a pošlete na náš e-mail: info@cbdpodsedlem.cz. Jedná se o nejjednodušší způsob vyřízení reklamace poškozené zásilky, pracovník zákaznické podpory vám napíše postup a vyřeší s vámi reklamaci.
    • Zjistíte, že bylo zboží poškozeno až po rozbalení balíčku. Jak postupovat? Informujte nás ihned po převzetí a zjištění vady, nejpozději do 3 dnů od převzetí zásilky. Ideálně prostřednictvím e-mailu. Uveďte v něm své osobní identifikační údaje, e-mail, ze kterého jste zboží objednávali a identifikujte zboží, které zahrnete do reklamace. Ideálně prosím přiložte i kopii nákupního dokumentu (např. faktury), fotodokumentaci vady a popis problému, který jste na zboží objevili. Všechny tyto informace mohou přispět k rychlejšímu vyřízení Vaší reklamace.
    • Kdy už nebudeme moci uplatňovat reklamaci přepravy? Prosím vezměte na vědomí, že pokud reklamaci oznámíte čtvrtý a následující den od převzetí zásilky, nebude s velkou pravděpodobností taková reklamace uznána přepravcem. V důsledku Vaší pozdní reklamace poškozené zásilky nám může vzniknout škoda (poškozená zásilka nebude proplacena přepravcem pro Vaši pozdní reklamaci), takto vzniklou škodu jsme oprávněni po Vás vymáhat. Zásilku uchovejte a proveďte její fotodokumentaci (aby bylo zřetelně vidět poškozené zboží, obal, výplň).
    • Jaký bude postup, až nám vše oznámíte? Po uplatnění reklamace obdržíte potvrzení na Váš e-mail, následně se s Vámi telefonicky spojí pracovníci našeho zákaznického servisu, aby se s Vámi dohodli na dalším postupu. Zpravidla to zvládáme do 3 pracovních dnů. Můžete nás kdykoli kontaktovat na e-mailu info@cbdpodsedlem.cz, abyste si ověřili, jaký je stav Vaší reklamace.
   • POKUD VÁM PŘIŠLO NĚCO JINÉHO, NEŽ JSTE SI U NÁS OBJEDNALI, JAK POSTUPOVAT?
    • Jak postupovat a co od vás budeme potřebovat vědět? V případě, že jste obdrželi špatně zaslané zboží, nesprávné množství či jiné barevné provedení, případně úplně jiné zboží, které jste si neobjednali apod., kontaktujte nás nejlépe e-mailem: info@cbdpodsedlem.cz. Uveďte v něm své osobní identifikační údaje, e-mail, ze kterého jste zboží objednávali a identifikujte zboží, které jste obdrželi špatně. Ideálně prosím přiložte i kopii nákupního dokumentu (např. faktury), fotodokumentaci vady a popište vzniklou chybu vlastními slovy a uveďte, co vše bylo obsahem balení při předání. Snažíme se předcházet takovým chybám, pečlivě kontrolujeme odeslané zboží, ale ani my nejsme úplně neomylní. Za vzniklé nesrovnalosti v objednávce se předem omlouváme a uděláme vše pro to, aby proces reklamace byl pro Vás co nejpohodlnější a z naší strany co možná nejrychlejší.
    • Co bude probíhat potom? Po uplatnění reklamace obdržíte potvrzení na Váš e-mail. My vše co nejrychleji zkontrolujeme a budeme Vás kontaktovat, abychom dohodli další postup. Můžete nás kdykoli telefonicky kontaktovat na e-mailu info@cbdpodsedlem.cz, abyste si ověřili, že již probíhá vyřizování Vašeho požadavku.
   • ZJIŠTĚNÍ VADY ZBOŽÍ V DOBĚ 14 DNŮ OD JEHO PŘEVZETÍ
    • Zjistím vadu zboží v době 14 dnů od jeho převzetí. Pokud zjistíte vadu dodaného zboží ve lhůtě 14 dnů od jeho převzetí, kontaktujte nás e-mailem na: info@cbdpodsedlem.cz.
    • Může dojít ke snížení hodnoty zboží? Ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží Vám garantujeme právo odstoupit od kupní smlouvy nebo zboží vyměnit za jiné. Zboží je ale v takovém případě nutné vrátit zpět nepoškozené, případně v utěsněném či hygienickém obalu. To v případě, kdy jste během 14 dnů od převzetí zboží zjistili jeho vadu, nebudete moci splnit. Prosím vezměte na vědomí, že dle platných právních předpisů odpovídáte za snížení hodnoty zboží. S ohledem na uvedené Vám doporučujeme jako nejvhodnější postup vadně dodané zboží (případně zboží, které mohlo být poškozeno důsledkem přepravy) reklamovat. Nemusíte mít obavu, že by proces reklamace trval déle, než náš proces pro vrácení zboží ve lhůtě 14 dnů od převzetí.
    • Co bude následovat? Po uplatnění reklamace obdržíte potvrzení na Váš e-mail, s ním dostanete i informace o dalším postupu. Zpravidla to zvládneme do 3 pracovních dnů. Můžete nás kdykoli kontaktovat na e-mailu info@cbdpodsedlem.cz, abyste si ověřili, že již probíhá vyřizování reklamace.
   • ZJIŠTĚNÍ VADY ZBOŽÍ PO UPLYNUTÍ 14 DNŮ OD JEHO PŘEVZETÍ - REKLAMACE
    • Kdy reklamovat vadné zboží. Právo z vady zboží (reklamovat jej) jste povinni u nás uplatnit ihned, bez zbytečného odkladu poté, co se vada objevila. V opačném případě by Vám soudem nebylo přiznáno právo z vadného plnění. Pokud vadu neuplatníte včas, nemůžete z důvodu její existence odstoupit od kupní smlouvy. Jste oprávněni uplatnit právo z vady, která se u spotřebního zboží vyskytne, v době 24 měsíců od převzetí.
    • Co se bude dít po uplynutí 24 měsíců? Po marném uplynutí této lhůty (24 měsíců) právo z vady zboží uplatnit nelze. Pokud je to u daného zboží možné, tato lhůta se prodlužuje o dobu, po kterou jste nemohli zboží používat, protože bylo v procesu oprávněné reklamace. I když se snažíme vyřídit reklamace vždy k Vaší spokojenosti, s některými výrobky je třeba zacházet podle pokynů uvedených na obalu/etiketě/v příbalové informaci - v opačném případě se poškodí. I když ještě v těchto případech neuplynula doba 24 měsíců nemůžeme Vaši reklamaci uznat (bod 2.1.3 nebo bod 2.1.5 tohoto reklamačního řádu).
    • Co mám udělat pro uplatnění vady zboží? Za účelem uplatnění práv z vad zboží nám napíšete e-mailem na info@cbdpodsedlem.cz nebo písemně, kde uvedete zejména
     • jméno a příjmení;
     • e-mail;
     • telefonní číslo;
     • identifikaci zboží, které zahrnete do reklamace;
     • popište vzniklou vadu vlastními slovy;
     • zvolený způsob vyřízení reklamace, zvolený způsob vyřízení reklamace není zákazník oprávněn změnit bez našeho předchozího souhlasu;
     • Vaši adresu pro případné vrácení zboží po uzavření reklamačního procesu.
    • Potvrdíme přijetí reklamace. Po uplatnění práva z vad zboží od nás obdržíte na Váš e-mail potvrzení o jeho přijetí. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy od Vás obdržíme údaje o uplatnění reklamace zboží.
    • Kde mohu zboží reklamovat? Práva z odpovědnosti za vady zboží může kupující konkrétně uplatnit zejména na adrese: na jakékoliv pobočce Zásilkovny, po kontaktování zákaznické podpory e-mailem na adrese info@cbdpodsedlem.cz.
    • Dodání reklamovaného zboží zpět prodávajícímu. Zboží musí být vráceno kompletní, nepoškozené (s výjimkou reklamované vady), ideálně v původním nepoškozeném obalu.
    • Kdo nese náklady na dopravu reklamovaného zboží? Můžete pro reklamaci doručení reklamovaného zboží využít pobočku Zásilkovny, s uvedením našeho kódu 11830123, tento způsob dopravy hradíme vy. Štítek na balíček Vám vytisknou přímo na pobočce Zásilkovny. Pokud se rozhodnete využít jiný způsob dopravy, pak náklady na dopravu reklamovaného zboží zpět k nám nesete sami. Prosím vezměte na vědomí, že reklamované zboží zaslané na dobírku nebude z naší strany přebráno a bude Vám vráceno zpět na Vaše náklady. Bude-li však Vaše reklamace uznána jako oprávněná, máte nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů, spojených s uplatněním oprávněné reklamace. Tyto náklady jsou chápány jako nejmenší nutné náklady (tj. náklady na zaslání zboží nejlevnější dostupnou přepravou). Žádost o úhradu těchto nákladů musí být uplatněna nejpozději do 1 měsíce od uběhnutí lhůty pro uplatnění práva z vadného plnění.
    • Potvrzení. Po obdržení reklamovaného zboží Vám bude zasláno potvrzení o přijetí reklamace a jejím obsahu na Vámi určenou e-mailovou adresu.

 

 • JAK RYCHLE BUDE VAŠE REKLAMACE VYŘÍZENA
  • Kdy bude uzavřen reklamační proces? Občanský zákoník nám na vyřízení reklamace dává lhůtu 30 dnů od uplatnění práva z vad. V této lhůtě nejpozději bývá z naší strany reklamační proces uzavřen.
  • Posouzení vady. Zpravidla však do 14 pracovních dnů po doručení potřebné dokumentace (fotografie a dalších nezbytných údajů pro posouzení vady zboží) či doručení reklamovaného zboží zpět k nám je provedeno bezodkladné posouzení vady a ozveme s předběžným názorem zákazníkovi - nejčastěji telefonicky nebo e-mailem. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady (např. bude z naší strany nutné, abychom požádali o součinnost našeho dodavatele či výrobce).
  • Pokud je zboží vadné. V případě, že bylo reklamované zboží shledáno za vadné, je reklamační proces uzavřen nejpozději ve lhůtě 30 dnů od uplatnění práva z vad. Pověřený pracovník může v odůvodněných případech se zákazníkem dohodnout lhůtu delší. Jsme povinni si od Vás vyžádat doplnění podkladů v nejkratší možné lhůtě.
  • Pokud není zboží shledáno za vadné. V případě, že zboží nebylo shledáno jako vadné, budete o tom informováni za účelem dosažení individuálního postupu.
 • JAKÝ ZVOLIT ZPŮSOB VYŘÍZENÍ REKLAMACE
  • Co ovlivní mé možnosti. Zvolení možnosti způsobu vyřízení reklamace z Vaší strany je podmíněno zejména tím, zda je vadné plnění podstatným nebo nepodstatným porušením smlouvy.
  • Podstatné porušení smlouvy. V případě, že je vadné plnění podstatným porušením smlouvy, máte právo na:
   • odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějící zboží, nebo
   • odstranění vady opravou zboží (pokud je to z povahy zboží možné a účelné), nebo
   • přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
   • odstoupení od smlouvy.
  • Nepodstatné porušení kupní smlouvy. V případě, že je vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, máte právo na:
   • odstranění vady (dodáním nového zboží bez vad, nebo dodáním chybějící zboží, nebo nebo opravou zboží), nebo
   • přiměřenou slevu z kupní ceny.
  • Vy nám sdělíte způsob vyřízení reklamace. Pokud ne, doptáme se Vás. Máte povinnost nám sdělit, jaké právo z vadného plnění jste si zvolili, a to při oznámení vady (např. vyplněním a odesláním reklamačního formuláře), nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůžete změnit bez našeho souhlasu; to neplatí v případě, že budete žádat opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraníme-li vady v přiměřené lhůtě či oznámíme-li Vám, že vady neodstraníme, můžete požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo můžete od smlouvy odstoupit.
  • Pokud si včas nezvolím, jak si přeji reklamaci vyřídit. Nastane-li situace, kdy si nezvolíte své právo z vadného plnění včas (podle bodu 9.4 reklamačního řádu), máte práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.
  • Dodání nového zboží? Můžete požadovat dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, můžete požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, můžete odstoupit od kupní smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, máte právo na bezplatné odstranění vady.
  • Opakovaný výskyt nebo větší počet vad. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti máte i v případě odstranitelné vady, pokud nemůžete zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě máte rovněž právo od kupní smlouvy odstoupit. Neodstoupíte-li od smlouvy nebo neuplatníte-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu zboží, můžete požadovat přiměřenou slevu.
  • Přiměřená sleva? Máte právo na přiměřenou slevu i v případě, že Vám nemůžeme dodat novou zboží bez vad, vyměnit její součást nebo zboží opravit, stejně i v případě, že nezjednáme nápravu v přiměřené době nebo že by Vám zjednání nápravy působilo značné obtíže.
  • Další práva. Můžeme Vám dodat to, co chybí, nebo odstranit jinou právní vadu do chvíle, než uplatníte právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupíte od kupní smlouvy. Jiné vady jsme oprávněni odstranit podle své volby opravou zboží nebo dodáním nového zboží; volba nesmí zákazníkovi způsobit nepřiměřené náklady. Pokud neodstraníme vadu zboží včas nebo vadu zboží odmítneme odstranit, může zákazník požadovat slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůžete změnit bez našeho souhlasu.
  • Vrácení původního zboží. Při vyřízení reklamace dodáním nové zboží jste nám povinni vrátit zboží původně dodané (nedohodneme-li se jinak). Dodání nového zboží nemůže zákazník požadovat (a nemůže ani od kupní smlouvy odstoupit), nemůže-li zboží vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel; toto neplatí v následujících situacích:
   • došlo ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady zboží, nebo
   • použili jste zboží ještě před objevením vady, nebo
   • pokud jste nezpůsobili nemožnost vrácení zboží v nezměněném stavu svým jednáním nebo opomenutím, nebo
   • pokud jste prodali zboží ještě před objevením vady, spotřebovali ho, nebo jste pozměnili zboží při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátíte nám, co ještě vrátit můžete, a dáte nám náhradu do výše, v níž jsme měli z použití zboží prospěch.
  • UKONČENÍ REKLAMACE
   • Pokud jste nám zboží k reklamaci poslali. Pokud nám bylo reklamované zboží zasláno k reklamaci dopravcem, bude po jejím vyřízení automaticky zasláno na Vaši adresu, kterou jste nám sdělili. Případně odůvodníme zamítnutí reklamace.
   • Pokud vracíme kupní cenu. V případě, že reklamace je uznána jako oprávněná a Vy oprávněně požadujete jako způsob vyřízení reklamace vrácení kupní ceny, zašleme Vám bezhotovostně zaplacenou kupní cenu zpět na bankovní účet, který určíte v reklamačním formuláři, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy Vám bylo zasláno potvrzení o způsobu vyřízení reklamace.
   • Převzetí reklamovaného zboží. Máte povinnost převzít reklamované zboží nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy jste byl o jejím vyřízení vyrozuměn. Po uplynutí této lhůty jsme oprávněni účtovat poplatek za uskladnění zboží ve smyslu § 2120 odst. 1 v souvislosti s § 2159 odst. 2 občanského zákoníku. Denní poplatek za uskladnění je účtován ve výši 100 Kč.
   • Prodej nevyzvednutého zboží. Pokud si nevyzvednete zboží z vyřízené reklamace do 6 měsíců ode dne, kdy jste byli o vyřízení informováni, vyhrazujeme si právo zboží prodat a výtěžek použít na úhradu skladného.
   • Povinnost při převzetí reklamovaného zboží. Máte dále povinnost při převzetí zkontrolovat kompletnost reklamovaného zboží, zejména že zásilka se zbožím obsahuje vše, co obsahovat má. K pozdějším námitkám již nebude přihlíženo.

 

 • ZÁVĚREČNÁ ČÁST
  • Práva vyplývající ze zákona. Práva zákazníka vyplývající ze zákona nejsou tímto reklamačním řádem dotčena.
  • Tento reklamační řád (určený pouze spotřebitelům) je platný od 1.10.2022 a ruší platnost předchozích reklamačních řádů.

 

Zpět do obchodu