Co je terpen?

Terpeny v konopí – co jsou a jak působí?

Jedinečné jemně štiplavé, pižmové a pronikavé aroma konopí je nezaměnitelné. Většina lidí tuto vůni identifikuje dřív, než spatří její zdroj. Terpeny, aromatické sloučeniny, které stojí za vůní mnoha květin a bylin, propůjčují i konopí jeho charakteristickou vůni a přispívají k jeho chuti.

Konopí obsahuje více než 150 druhů terpenů. Ačkoli je v něm většina terpenů přítomna pouze ve stopovém množství, ty nejvýznamnější společně vytvářejí charakteristický profil vůně jednotlivých odrůd konopí. Například kombinace terpenů v odrůdě Sour Diesel určuje charakter její vůně čpící po naftě, zatímco u Cherry Pie evokuje příjemnou vůni sladkokyselého třešňového koláče čerstvě vytaženého z trouby. Kromě toho, že terpeny poskytují konopí jedinečnou kombinaci vůní, mají v rostlině také další funkce a mohou u konzumentů konopí vyvolat řadu terapeutických účinků, stejně jako ovlivňovat náladu. Terpeny jsou přirozeně se vyskytující sloučeniny, které se nacházejí v trichomech samičích rostlin konopí. Trichomy jsou lepkavé, průsvitné žlázky, které pokrývají povrch květů (palic) a v mnohem menším množství i listy a stonky. Rozhodující je, že trichomy obsahují pryskyřičné žlázy, které produkují terpeny.

Terpeny hrají nezastupitelnou roli v růstu a přežití rostliny konopí. Kromě toho, že tyto organické sloučeniny vytvářejí charakteristické aroma, podílejí se také na barvě a pigmentaci listů a palic, přispívají zároveň k chuti konopí. Stručně řečeno, terpeny pomáhají zvyšovat atraktivitu rostliny pro některé tvory a zároveň odrazují jiné, kteří jí mohou škodit. Některé terpeny, jako je například geraniol, odpuzují hmyz nebo býložravce, kteří by se mohli pokusit konopí okusovat. Jiné terpeny, jako terpinolen a linalool, lákají hmyz a další drobné tvory, kteří mohou pomáhat šířit pyl. Tyto aromatické sloučeniny podporují imunitní systém rostliny tím, že předávají informace o okolním prostředí, chrání rostliny před stresory a patogeny a pomáhají spouštět její imunitní reakce.

Množství terpenů, které rostlina konopí vyprodukuje, může ovlivnit celá řada proměnných. Hladinu terpenů ovlivňují takové faktory, jako například to, zda je rostlina pěstována venku nebo uvnitř, působení světla nebo tepla, určitá pěstební média, množství živin a doba sklizně. Mnoho terpenů se řadí mezi těkavé sloučeniny, což znamená, že se při standardních procesech extrakce konopí snadno ztrácejí. Rostoucí povědomí o terapeutické hodnotě terpenů však vede k citlivějším metodám extrakce, jako je například výroba takzvané živé pryskyřice. Živá pryskyřice se vyrábí z čerstvě zmražených konopných rostlin a během celého procesu extrakce se udržují velmi nízké teploty, které chrání terpeny a další těkavé sloučeniny v rostlině. To má za následek voňavější a chuťově komplexnější zážitek z užívání konopí.
 
Povědomí o aromatických vlastnostech terpenů není nové. Lidé již dlouho využívají vůně spojené s terpeny k výrobě esenciálních olejů pro praktiky, jako je aromaterapie. Například každý, kdo si namazal levandulový olej obsahující linalool za uši, ví, že vám potenciálně může pomoci se uvolnit. Podobně mohou terpeny v některých odrůdách konopí zvýšit jeho účinky. Zdá se však, že terpeny toho umí víc, než přinášet pocit dobré pohody a úlevy od stresu. Terpeny jsou také považovány za nový obor v konopné medicíně. Až donedávna se pozornost soustředila téměř výhradně na léčebné vlastnosti kanabinoidů, jako jsou THC a CBD, ale s tím, jak se naše znalosti o terpenech zdokonalují, začíná být zřejmé, že i tyto aromatické sloučeniny mají své zdravotní přínosy. Není překvapením, že některé účinky terpenů na člověka připomínají jejich funkci v samotných rostlinách. Pomáhají například bojovat proti nežádoucím mikrobům a patogenům.

 

Léčebné účinky terpenů

Předklinické studie na zvířatech a studie in vitro ve zkumavkách zjistily řadu terapeutických účinků terpenů. Je však třeba poznamenat, že výzkum terpenů je teprve v počátcích a na lidech se zatím příliš neprováděl. Je třeba provést další výzkumy, aby se naše znalosti o těchto sloučeninách prohloubily.

 

Antivirotika

Výzkumníci stále pátrají po nových antivirových sloučeninách. Mnoho terpenů, včetně alfa- a beta-pinenu, karyofylenu, kafru a karvonu, by mohlo vykazovat silné schopnosti pomáhat zabíjet viry.

 

Účinky proti rakovině

Rostoucí výskyt mnoha forem rakoviny vede k usilovnému hledání sloučenin, které by ji pomohly potlačit. Některé terpeny, včetně těch, které se nacházejí v konopí, mohou působit proti rakovině, přesněji napomáhat potlačovat činnost nebo růst rakovinných buněk. Například limonen může spolu s dalšími terpeny, jako jsou pinenkafrterpinen a beta-myrcen představovat obzvláště významnou protirakovinnou a protinádorovou látku. Jednou z možných jedinečných výhod využití terpenů je, že pravděpodobně neovlivňují zdravé buňky a nezpůsobují vedlejší účinky, což je pro léčbu rakoviny důležité.

 

Antidepresiva

Při výrobě čtvrtiny antidepresiv se využívají rostlinné extrakty obsahující terpeny. Mezi mnoha rostlinnými extrakty používanými v antidepresivech je běžný linalool a beta-pinen.

 

Antimikrobiální

Velká řada terpenů může vykazovat antimikrobiální aktivitu neboli schopnost zastavit škodlivý mikroorganismus. Mezi terpeny, které mohou pomáhat při zabíjení nebo zastavení postupu mikroorganismů, patří alfa-bisabololgeraniolmentoleukalyptol a terpinolen.


Úleva od bolesti

Vědci zjistili, že některé konopné terpeny mohou napodobovat kanabinoidy tím, že vytvářejí účinek zmírňující bolest. Ve studii z roku 2021, která kombinovala terpeny s kanabinoidy, výzkumníci odhalily, že tato kombinace zesiluje účinky zmírňující bolest, aniž by se zvýšily negativní vedlejší účinky. Tato interakce by mohla naznačovat takzvaný „efekt doprovodu“ (více o něm níže). Mezi terpeny, které mohou podporovat úlevu od bolesti, patří humulengeraniollinalool a β-pinen (beta-pinen). Fascinující je, že výše uvedená studie také zjistila, že tyto terpeny aktivují tělesné receptory CB1, které jsou součástí endokanabinoidního systému a ovlivňují vnímání bolesti.

 

Jak mohou terpeny ovlivnit účinky konopí?

Nové důkazy naznačují, že všechny rostlinné sloučeniny v konopí působí synergicky. Tento jev je známý jako efekt doprovodu a jeho fungování si lze představit následovně: celek všech sloučenin přítomných v konopí je dohromady více než součet jeho jednotlivých částí. Jinými slovy, zvláštní synergie celé rostliny nastává v okamžiku, kdy se kanabinoidy a terpeny konzumují společně, na rozdíl od situace, kdy se konzumují samostatně. Zdá se například, že terpeny hrají roli při ovlivňování účinků THC a CBD v těle. V přehledové studii z roku 2018, která se týkala lidí s epilepsií, došlo u těch, kteří užívali plnospektrální CBD extrakt (obsahující všechny kanabinoidy a terpeny), ke zmírnění příznaků a objevilo se méně vedlejších účinků než u těch, kteří užívali CBD izolát (obsahující pouze kanabinoidy, přesněji jen CBD). Plnospektrální konopný extrakt je lék z celé rostliny, který obsahuje všechny kanabinoidy, terpeny a další sloučeniny, které jsou přítomny v rostlině.

Výzkumníci také zjistili, že plnospektrální CBD extrakt byl čtyřikrát účinnější než CBD izolát, což znamená, že pacienti mohli užívat výrazně nižší dávky. Tento účinek přičítají terapeutické synergii kanabinoidů a dalších sloučenin, jako jsou terpeny. Novější výzkumy zjistily, že terpeny zvyšují aktivitu kanabinoidů, ale k tomu, aby se toto zvýšení projevilo, byly zapotřebí vysoké koncentrace terpenů. Je nezbytné si uvědomit, že o terpenech a jejich interakcích s dalšími terpeny, kanabinoidy a flavonoidy přítomnými v konopí toho stále mnoho nevíme. Většina dostupných výzkumů je navíc založena na testování na zvířatech nebo ve zkumavkách. Nicméně rostoucí klinický zájem o tyto aromatické sloučeniny přináší některé fascinující poznatky. Je pravděpodobné, že v příštích letech dojde k propracovanějšímu poznání terpenů a jejich individuálního i synergického působení.

 

Tři hlavní terpeny obsažené v konopí

Jak jsme již zmínili, v konopí se vyskytuje ohromující množství terpenů - přesněji řečeno více než 150 různých typů. Zatímco mnohé z nich se vyskytují ve velmi nízkých koncentracích, některé mají silnější zastoupení. Zde je přehled tří terpenů, které v konopí převažují.
 


Myrcen

Ve většině kultivarů konopí převažuje buď myrcen, nebo karyofylen. Myrcen, terpen, který převládá také ve chmelu a citronové trávě, je popisován jako terpen dodávající vůni s bylinnými, kořeněnými, zemitými a pižmovými tóny. Myrcen propůjčuje konopí mírně sladký chuťový profil. Nachází se také v mangu. Kromě toho, že myrcen přispívá k charakteristické vůni konopí, může mít také protizánětlivé účinkyStudie z roku 2015 na kultivovaných buňkách naznačila, že myrcen může účinně snižovat zánět spojený s osteoartritidou. Zdá se, že tento terpen také pomáhá předcházet rozpadu buněk chrupavky, zpomaluje progresi osteoartrózy a snižuje produkci některých zánětlivých buněk produkovaných tělem. Myrcen by mohl být v budoucnosti využit ke zmírnění zánětlivých onemocnění a jejich příznaků.


Karyofylen

Karyofylen, známý také jako beta-karyofylen nebo β-karyofylen, dodává některým odrůdám konopí pikantní nádech. Karyofylen se nachází také v jiných rostlinách, jako je hřebíček, rozmarýn, oregano a černý pepř. Pokud při přivonění k určité odrůdě konopí zachytíte některou z těchto vůní, je to pravděpodobně proto, že je v ní přítomen karyofylen. Karyofylen je jediným známým terpenem obsaženým v konopí, který se dokáže vázat na receptor CB2 v imunitním systému těla. Díky tomuto jedinečnému působení je někdy karyofylen také označován za atypický kanabinoid. Výzkum léčebných účinků karyofylenu ukazuje, že má potenciál zmírnit příznaky u různých onemocnění, jako je kolitida, diabetes, mozková ischemie, úzkost a deprese, fibróza jater a nemoci podobné Alzheimerově chorobě. Aktivita karyofylenu na receptoru CB2 mohla být využita k léčbě stavů, které jsou doprovázeny zánětlivými příznaky.
 Limonen

Čisté, svěží, povznášející citrusové vůně - název limonen prozrazuje vůně spojené s tímto terpenem. Limonen se nachází ve slupkách citrusových plodů a zázvoru. Tento terpen převládá také v mnoha odrůdách konopí, které mají ovocnou, svěží vůni. Zdá se, že limonen mění způsob chování některých imunitních buněk v těle, což může chránit organismus před řadou poruch. V jedné V jedné studii limonen pomohl zvýšit produkci buněk produkujících protilátky ve slezině a kostní dřeni, které imunitní systém využívá k identifikaci a neutralizaci patogenních bakterií a virů. Vědci také nedávno přišli s myšlenkou, že jedinečný terapeutický profil limonenu by mohl být užitečný i při léčbě Covid-19.

 

 
 
„Veškeré informace uvedené na této webové stránce, jakož i informace, které jsou prostřednictvím této webové stránky poskytovány, slouží pouze ke vzdělávacím účelům. Žádná z informací zde uvedených není určena jako náhrada lékařské diagnózy a nelze takovou informaci považovat za lékařskou radu či doporučenou léčbu. Tato webová stránka nepodporuje, neschvaluje ani neobhajuje dovolené či nedovolené užívání omamných či psychotropních látek či páchání jiné nezákonné činnosti. Další informace naleznete v našem prohlášení o odpovědnosti
 
 
Zpět do obchodu