Interakce CBD s léky

Interakce CBD s léky: Je bezpečné užívat CBD produkty s vašimi léky?

 


U některých léků je větší pravděpodobnost interakce s CBD než u jiných. V tomto článku se věnujeme více než 25 samostatným třídám léků a nejčastějším interakcím, o kterých je před použitím CBD zapotřebí vědět.

 

 

CBD (kanabidiol) je jedním z nejpopulárnějších doplňků výživy za poslední desetiletí. Každý rok se na CBD obrací stále více lidí, aby podpořili svůj boj s chronickými zdravotními obtížemi, jako je úzkost, chronická bolest, epilepsie, nespavost, deprese a další.

K léčbě všech těchto obtíží se využívají různé léky. Je běžné, že lidé užívají CBD souběžně s jinými léky k léčbě stejných nebo jiných zdravotních obtíží.

Zatímco samotné CBD se při přísných klinických studiích ukázalo být bezpečné, vždy existuje šance na negativní interakci s jinými léky. U některých je větší pravděpodobnost interakce než u jiných. V tomto průvodci se zaměříme na to, jaké léky s CBD s největší pravděpodobností interagují, jak závažná interakce je, a nabídneme několik tipů, jak minimalizovat vaše šance na výskyt vedlejších účinků.Tabulka interakce CBD a léků
 

Třída léku

Zesílení účinku

Zeslabení účinku

Jaterní metabolismus

Závažnost interakce

Inhibitory ACE

 

Střední

Alkohol

 

 

Mírná

Alfablokátory

 

Střední

Inhibitory alfa-glukosidáz

 

 

Mírná

Blokátory receptorů pro angiotenzin II

 

Mírná

Antiepileptika

 

Střední

Antibiotika

 

Střední

Antihistaminika

 

 

Střední

Barbituráty

 

Vysoká

Benzodiazepiny

 

Vysoká

Betablokátory

 

Mírná

Léky na ředění krve

 

 

Vysoká

Biguanidy

 

Mírná

Blokátory kalciového kanálu

 

Mírná

Centrální antihypertenziva

 

Mírná

Diuretika

 

Mírná

Inhibitory DPP-4

 

Mírná

Eugeorika

 

Mírná

Agonisté GLP-1

 

 

Mírná

HIV antivirotika

 

Mírná

Statiny

 

 

Mírná

Inzulín

 

 

Mírná

Imunosupresiva

 

 

Střední

Inhibitory monoaminooxidázy

 

 

Mírná

Glinidy

 

Mírná

Inhibitor zpětného vychytávání noradrenalinu
a dopaminu

 

Mírná

Nesteroidní antiflogistika

 

Mírná

Opioidní analgetika

 

Mírná

Inhibitory PDE5

 

 

Mírná

α-blokátory

 

Střední

Inhibitory protonové pumpy

 

 

Mírná

Serotoninoví antagonisti a inhibitory zpětného vychytávání serotoninu

 

 

Mírná

SGLT-2 inhibitory

 

 

Mírná

Inhibitory zpětného vychytávání serotoninu a noradrenalinu

 

 

Střední

Selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu

 

 

Střední

Sulfonylurea

 

 

Mírná

Stimulanty

 

Mírná

Tricyklická antidepresiva

 

 

Střední

Inhibitory 5α-reduktázy

 

 

Mírná

Existují tři způsoby, jak může CBD interagovat s jinými léky1. Agonistická interakce (↑↑↑)

K agonistické interakci mezi dvěma látkami dochází, když mají obě látky na tělo stejný účinek. Obě látky společně působí na stejné receptory nebo vynucují určitý účinek stejným směrem.

Dobrým příkladem toho je CBD a léky snižující krevní tlak. Obě látky vyvíjejí sílu na cévní systém, aby snížily tlak v tepnách. Pokud jsou obě látky užívány společně, síla může být příliš vysoká - což vede k nízkému krevnímu tlaku, který může vyvolat nežádoucí účinky, jako jsou závratě nebo mdloby.2. Antagonistická interakce (↓↓↓)

Antagonistická interakce je opakem agonistické interakce. K tomu dochází, když mají dvě látky navzájem opačné účinky. Jedna může mít pozitivní sílu na tělesnou funkci, zatímco druhá tento účinek zeslabuje tím, že působí opačným směrem.

Většina negativních účinků této interakce vyplývá z absence účinků. Možná užíváte něco k léčbě onemocnění, ale účinky CBD tyto účinky ruší a snižují účinnost léku. Příznaky, které ve výsledku zaznamenáte, pocházejí z toho, že léčba již nefunguje a vaše obtíže se vracejí. Příkladem toho je interakce mezi CBD a stimulanty.CBD je relaxant, který způsobuje snížení neurologické aktivity, což působí v přímé opozici vůči stimulantům, které neurologickou aktivitu zvyšují.  Pokud užíváte stimulanty k léčbě poruch pozornosti, může CBD tento účinek zrušit - což způsobí, že budete dopady této poruchy pociťovat silněji.
3. Metabolické soupeření

Toto je nejčastější interakce, kterou má CBD s jinými léky. Prakticky každá látka, kterou užíváte, se nakonec metabolizuje v játrech. Sloučeniny se vstřebávají do krevního řečiště, kde putují tělem, aby uplatnily své účinky. Nakonec jsou filtrovány játry. Specializovaná sada enzymů má za úkol rozložit sloučeninu na menší formu.

Výsledné metabolity jsou poté odfiltrovány z těla ledvinami. V játrech jsou desítky enzymů, z nichž každý je navržen tak, aby rozložil určitý typ molekuly. Většina léků vyžaduje, aby se některé z těchto enzymů úplně rozložily - včetně CBD.

Pokud dvě nebo více sloučenin vyžadují, aby se rozpadly stejné enzymy, mohou o ně nakonec soutěžit. To může zpomalit rychlost metabolismu sloučenin - což vede k delšímu trvání účinků a hromadění sloučenin v těle.

Představte si to takto. Když jdete do jídelny v místním obchodě, existuje mnoho různých míst, kde si jídlo objednat. Možná však dáváte přednost určitému druhu jídla. Pokud mnoho dalších lidí v obchodě upřednostňuje stejné jídlo, vytvoří se u tohoto stánku fronta, i když všechny ostatní nedaleké restaurace nemají žádné fronty.


CBD je metabolizováno následujícími jaterními enzymy:

CYP1A1 / CYP1A2 / CYP1A22 / CYP1B1 / CYP2B6 / CYP2C19 / CYP2D6 (potentní) / CYP3A4 (potentní) / CYP3A5

 

 

CBD & léky na krevní tlak

Je nepravděpodobné, že by CBD mělo s touto třídou léků obecně nějaké zásadní negativní interakce, ale vždy existuje šance na interakci kvůli podobnosti jejich účinků. CBD má samo o sobě účinky na snížení krevního tlaku, což může způsobit další snížení krevního tlaku při použití v kombinaci s antihypertenzivy na předpis.

Cílem je, aby krevní tlak klesal, dokud nebude v rozmezí zdravých hodnot (120/80). Pokud klesne příliš nízko, nemusí být dostatečný na pumpování krve proti gravitaci do mozku. Když nejsme schopni efektivně tlačit krev do mozku, může se nám točit hlava nebo mít závratě. V závažných případech to může způsobit, že omdlíme.
Inhibitory ACE & CBD

Typ interakce: ↑↑↑ Zvýšený účinek (agonistický)

Závažnost: Střední

ACE znamená enzym angiotenzin-konvertázy. Je zodpovědný za přeměnu angiotensinu I na angiotensin II - silný vazokonstriktor (napíná tepny a zvyšuje krevní tlak). Inhibitory ACE blokují tento enzym, aby se zabránilo zúžení tepen. Používají se pro boj s vysokým krevním tlakem.

Je nepravděpodobné, že by CBD přímo interagovalo s inhibitory ACE, ale může zvýšit jeho účinky. V některých případech může krevní tlak poklesnout příliš nízko - což způsobí nežádoucí účinky, jako jsou závratě nebo mdloby.


Inhibitory ACE s možnou interakcí s CBD

Benazepril Hydrochlorid (Lotensin)
Kaptopril (Tensiomin)
Enalapril (Vasotec)
Fosinopril (Monopril)
Lisinopril (Lispril)
Moexipril (Univasc)
Perindopril (Aceon)
Chinapril (Accupril)
Ramipril (Altace)
Trandolapril (Mavik)
Alfablokátory & CBD

Typ interakce: ↑↑↑ Zvýšený účinek (agonistický)

Závažnost: Střední

Alfa-adrenergní receptory se vyskytují v celém arteriálním systému. Když se tyto receptory aktivují, hladké svaly v tepnách se smršťují - zúžením tepen se zvyšuje krevní tlak. To je jedna z hlavních reakcí těla, když jsme ve stresu.


Alfablokátory inhibují adrenergní receptory v tepnách a zabraňují vysokému krevnímu tlaku způsobenému těmito receptory. CBD může dále snižovat krevní tlak a vést k hypotenzi - zejména večer nebo když se uživatel cítí zvlášť uvolněně. Interakce jsou vzácné, ale při užívání alfablokátorů může být nutné snížit dávku CBD.


Alfablokátory s možnou interakcí s CBD

Karvedilol (Coreg)
Doxazosin (Cardura)
Prazosin (Minipress)
Terazosin (Hytrin)
Blokátory receptorů pro angiotenzin II & CBD

Typ interakce: ↑↑↑ Zvýšený účinek (agonistický)

Závažnost: Mírná

Angiotensin II je vytvořen pomocí enzymu zvaného ACE. Ve většině případů se nejdříve používají léky s inhibitory ACE, ale pokud nefungují, lze místo nich použít blokátor receptorů pro angiotenzin II.

CBD může interagovat s těmito léky zesílením jejich účinků. CBD je známé antihypertenzivní činidlo, které může způsobit příliš nízký tlak a způsobit vedlejší účinky napodobující hypotenzi.


Blokátory receptorů pro angiotenzin II s možnou interakcí s CBD

Kandesartan (Atacand)
Eprosartan (Teveten)
Irbesartan (Avapro)
Losartan (Cozaar)
Telmisartan (Micardis)
Valsartan (Diovan)

Betablokátory & CBD

Typ interakce: ↑↑↑ Zvýšený účinek (agonistický)

Závažnost: Mírná

Betablokátory cílí přímo na srdce. Snižují srdeční frekvenci a sílu každé kontrakce. To vyvíjí menší tlak na tepny a celkově tak snižuje krevní tlak.

CBD pravděpodobně nebude interagovat přímo s betablokátory, ale může soutěžit o metabolismus v játrech a může způsobit příliš nízký krevní tlak kvůli podobnosti účinků.


Betablokátory s možnou interakcí s CBD

Acebutolol (Sectral)
Atenolol (Tenormin)
Betaxolol (Kerlone)
Bisoprolol (Zebeta)
Karteolol (Cartrol)
Metoprolol tartarát (Lopressor)
Metoprolol sukcinát (Toprol-XL)
Nadolol (Corgard)
Penbutolol (Levatol)
Pindolol (Visken)
Propranolol hydrochlorid (Inderal, InnoPran & Pronol)
Sotalol hydrochlorid (Betapace)
Timolol (Blocadren)
Blokátory kalciového kanálu & CBD

Typ interakce: ↑↑↑ Zvýšený účinek (agonistický)

Závažnost: Mírná

Blokátory kalciového kanálu fungují snížením množství vápníku, který vstupuje do svalových buněk srdce. Vápník je potřebný pro kontrakci svalů, takže snížením koncentrací vápníku v srdečních buňkách tyto léky mohou snížit kontraktilní sílu srdečního svalu.

Snížení kontraktilní síly srdce se snižuje systolický krevní tlak podobným způsobem jako léky s betablokátory. CBD neinteraguje přímo s blokátory kalciových kanálů, ale může způsobit příliš nízký pokles krevního tlaku (teoreticky). Není běžné, že by lidé užívající blokátory kalciových kanálů měli negativní interakce s CBD.


Blokátory kalciového kanálu, které mohu interagovat s CBD

Amlodipin (Norvasc, Lotrel)
Bepridil (Vasocor)
Diltiazem hydrochlorid (Cardizem CD, Cardizem SR, Dilacor XR, Tiazac)
Felodipin (Plendil)
Isradipine (DynaCirc, DynaCirc CR)
Nikardipin (Cardene SR)
Nifedipin (Adalat CC, Procardia XL)
Nisoldipin (Solar)
Verapamil hydrochlorid (Calan SR, Covera HS, Isoptin SR, Verelan)

 


Centrální antihypertenziva & CBD

Typ interakce: ↑↑↑ Zvýšený účinek (agonistický)

Závažnost: Mírná

Centrální agonisté vykonávají stejnou práci jako alfablokátory - zabraňují nebo snižují kontraktilitu tepen a snižují krevní tlak. Používají úplně jiný mechanismus a obvykle se předepisují, pokud alfablokátory nefungují.

CBD může s těmito léky interagovat kvůli podobnosti účinků. Vedlejší účinky užívání těchto dvou tříd léků jsou však neobvyklé.


Centrální antihypertenziva s možnou interakcí s CBD

Methyldopa (Aldomet)
Klonidin hydrochlorid (Catapres)
Guanabenz cetát (Wytensin)
Guanfacin hydrochlorid (Tenex)

Diuretika & CBD

Typ interakce: ↑↑↑ Zvýšený účinek (agonistický)

Závažnost: Mírná

Diuretika jsou skupinou léků používaných ke snížení krevního tlaku podporou odbourání elektrolytů a tekutin z cévního systému. Pokud se objem tekutiny v krvi sníží, krevní tlak poklesne spolu s tím.

Je nepravděpodobné, že by CBD s těmito léky interagovalo přímo. CBD a diuretika však přinášejí stejné výsledky - snížený krevní tlak. To znamená, že užívání těchto dvou látek může způsobit příliš silný pokles krevního tlaku - což má za následek závratě a mdloby.


Diuretika s možnou interakcí s CBD

Chlorthalidon (Hygroton)
Chlorothiazid (Diuril)
Hydrochlorothiazid (Esidrix, Hydrodiuril & Microzide)
Indapamid (Lozol)
Metolazon (Mykrox, Zaroxolyn)
Hydrochlorid amiloridu (Midamor)
Spironolakton (Aldactone)
Triamteren (Dyrenium)
Furosemid (Lasix)
Bumetanid (Bumex)
α-blokátory & CBD

Typ interakce: ↑↑↑ Zvýšený účinek (agonistický)

Závažnost: Střední

Tyto léky byly jedny z prvních léků na krevní tlak, které kdy byly vynalezeny. Reserpin existuje od 50. let 20. století. Tyto léky mají mnoho negativních vedlejších účinků a v dnešní době se používají pouze jako poslední možnost (kdy jiná antihypertenziva nefungují).

CBD může interagovat s těmito léky tím, že způsobí příliš nízký krevní tlak. Může také interferovat s metabolizmem těchto léků, což zvyšuje pravděpodobnost výskytu nežádoucích účinků. Negativní interakce α-blokátorů a CBD jsou častější než u mnoha jiných léků na krevní tlak a je třeba se jim vyhnout nebo je třeba je používat opatrně


α-blokátory s možnou interakcí s CBD

Guanadrel (Hylorel)
Guanethidine (Ismelin)
Reserpin (Serpasil)

CBD & léky na ředění krve

Typ interakce: Metabolický konkurent

Závažnost: vysoká

Léky na ředění krve jsou třídou léků používaných k léčbě srdečních chorob a mrtvice. Fungují tak, že blokují srážecí faktory nebo fibrinogen, aby zabránili nebo rozložili krevní sraženiny, které by mohly uvíznout v tepnách a způsobit infarkt nebo mrtvici.

CBD přímo neinteraguje s léky na ředění krve ani nemá podobné účinky. Některé léky na ředění krve, jako je Warfarin (nejčastěji předepisovaný lék na ředění krve), však mají negativní interakce s CBD.

Warfarin je tělem obzvláště obtížně metabolizován a vyžaduje společné úsilí mnoha různých enzymů CYP450 v játrech - primárně CYP3A4 a CYP2C19. Mezi další patří CYP1A1, CYP1A22, CYP2C19, CYP2D6 a CYP3A5.

Bylo prokázáno, že CBD bojuje o metabolismus se všemi sedmi z těchto enzymových cest a může vést k pomalému metabolismu warfarinu. Během několika dnů nebo týdnů mohou koncentrace warfarinu v krvi stoupat, což vede k mnohem vyššímu riziku vedlejších negativních účinků způsobených samotným lékem. Tyto vedlejší účinky mohou být život ohrožující.


Výsledkem je, že CBD by se nemělo užívat spolu s jakýmkoli lékem na ředění krve, pokud to nedoporučí lékař, který jej předepisuje.Léky na ředění krve, které mohu interagovat s CBD

Apixaban (Eliquis)
Dabigatran (Pradaxa)
Enoxaparin sodný (Lovenox)
Hepariny
Rivaroxaban (Xarelto)
Warfarin (Coumadin, Jantoven)
Klopidogrel (Plavix)
CBD & léky proti bolesti

CBD je samo o sobě silným lékem proti bolesti, ale funguje prostřednictvím zcela samostatných mechanismů než většina ostatních léků proti bolesti. To znamená, že není tak pravděpodobné, že by došlo k přímé interakci s běžnými léky proti bolesti. To znamená, že existuje několik způsobů, jak může CBD interferovat s různými typy léků proti bolesti.

Nejběžnější je prostřednictvím kompetitivního jaterního metabolismu. CBD bude narušovat schopnost jater metabolizovat léky proti bolesti, což by mohlo zvýšit pravděpodobnost vedlejších účinků léčby - zejména u pravidelně užívaných léků.

CBD také sdílí podobnou sadu vedlejších účinků jako tyto léky - jako je sedace, dehydratace, ztráta chuti k jídlu, průjem a nízký krevní tlak.

CBD byste měli užívat současně s léky proti bolesti pouze po konzultaci s lékařem. Je také pravděpodobné, že v kombinaci s léky proti bolesti bude nutné snížit dávku CBD.

Opioidní analgetika & CBD

Typ interakce: Metabolický konkurent

Závažnost: Mírná

Opioidní léky proti bolesti jsou velmi běžné. Existuje mnoho různých druhů opioidních léků předepisovaných k léčbě bolesti různého původu. Fungují tak, že aktivují opioidní receptory bolesti umístěné v míše a mozku. Tyto receptory fungují jako brána pro signály bolesti cestující z těla do mozku. Když se aktivují, buď opioidními léky, nebo přirozeně se vyskytujícími opioidy v našem těle (nazývanými endorfiny), brány se uzavírají a snižují signál bolesti, než se dostanou do mozku.

Opioidy jsou extrémně účinné léky proti bolesti, ale mají temnou stránku. Opiodní systém je také úzce spojen s naším systémem odměňování dopaminem. Aktivace opioidních receptorů způsobuje pocity euforie a rozkoše, na kterých se snadno staneme závislými.

CBD se často používá jako alternativa k opioidním lékům k prevenci závislosti - zejména u dlouhodobé bolesti, která vyžaduje pravidelnou léčbu v průběhu týdnů, měsíců nebo let. Užívání opioidních léků po dlouhou dobu dramaticky zvyšuje šance na závislost.

Většina opiátů neinteraguje s CBD silně, ale existuje potenciál pro negativní interakci. CBD může zvýšit vedlejší účinky opiátů tím, že soutěží s metabolismem v játrech, a může proto zvýšit pravděpodobnost předávkování.

Pokud užíváte opioidní léky proti bolesti, měli byste si před užitím CBD vždy promluvit se svým lékařem. Lékař vám může doporučit upravenou dávku obou látek, aby se snížilo riziko nežádoucích účinků.


Opioidní analgetika s možnou interakcí s CBD

Buprenorfin
Kodein
Pethidine (Meperidin, Demerol)
Fentanyl
Hydrokodon
Hydromorfon (Dilaudid)
Metadon
Morphine
Oxycodone
Tramadol
Nesteroidní antiflogistika & CBD

Typ interakce: ↑↑↑ Zvýšený účinek (agonistický)

Závažnost: Mírná

NSAID znamená „nesteroidní protizánětlivé léčivo“. Jsou nejběžnějšími léky proti bolesti. Mezi nejznámější příklady patří Tylenol, Advil, Aleve a Aspirin.

Tyto léky fungují tak, že blokují enzymy COX-1 nebo COX-2, které jsou zodpovědné za tvorbu prozánětlivých molekul. Blokování tohoto enzymu zastaví zánět způsobující různé formy bolesti – například při zranění, bolesti hlavy nebo bolesti žaludku.

Několik studií ukázalo, že CBD a NSAID spolupracují synergicky - což znamená, že vzájemně zvyšují výhody snižování bolesti i zánětu. Mnoho lidí užívá NSAID léky a CBD společně, je však nutná opatrnost. Kvůli synergii mezi těmito dvěma látkami je důležité použít menší dávku, aby se zabránilo vedlejším účinkům.

NSAID léky a CBD se metabolizují prostřednictvím stejných jaterních enzymů. Konkurence o jaterní enzymy způsobí, že obě sloučeniny zůstanou nemetabolizované v krevním řečišti po delší dobu. To pravděpodobně způsobí problémy pouze v případě, že užíváte opakované dávky. Vzhledem k tomu, že se NSAID obvykle používají pouze pravidelně nebo na krátkou dobu, je nepravděpodobné, že by množství látek z těchto léků vystoupalo v krvi na toxické hladiny. Denně užívaný aspirin je výjimkou, ale dávka je mnohem nižší a je nepravděpodobné, že by způsobovala problémy.


Pokud užíváte NSAID denně, měli byste se před užitím CBD poradit se svým lékařem. Pokud jsou koncentrace NSAID příliš vysoké, může to vést k vážnému poškození jater.Nesteroidní antiflogistika s možnou interakcí s CBD

Ibuprofen
Celecoxib
Paracetamol (Paralen, Panadol)
Naproxen (Nalgesin)
Ketorolak (Toradol)
Etodolak
Meloxicam 

CBD & léky proti úzkosti

Jednou z nejdůležitějších výhod CBD je schopnost zvládat příznaky úzkosti. Funguje tak, že reguluje endokanabinoidní systém a neurotransmiter známý jako GABA. Léky na předpis používané k léčbě úzkosti fungují také prostřednictvím GABA - což lze považovat za „brzdový pedál pro neurologický systém“. Je zodpovědný za zpomalení neurologické aktivity, když se stane příliš hyperaktivní (jako je tomu v případě úzkosti).

Vzhledem k tomu, že CBD a léky na úzkost sdílejí podobný mechanismus účinku, existuje obzvláště vysoká šance, že budou interagovat. Je běžné, že lidé tyto dva léky kombinují, aby dosáhli nižší dávky léků na předpis a zabránili vzniku závislosti na nich.

Tyto látky by však měly být kombinovány pouze po konzultaci s lékařem. Může být nutné snížit dávku léků na úzkost, aby se zabránilo riziku vzniku nežádoucích účinků.
Benzodiazepiny & CBD

Typ interakce: ↑↑↑ Zvýšený účinek (agonistický)

Závažnost: vysoká

Benzodiazepiny jsou nejčastěji předepisovanou skupinou léků pro zvládání úzkosti. Fungují tak, že zvyšují vazebnou schopnost GABA inhibovat elektrickou aktivitu v mozku. Jsou vysoce účinné při prevenci nebo odvrácení záchvatů úzkosti a také podporují spánek u lidí trpících nespavostí nebo snižují frekvenci a závažnost záchvatů.


Tyto léky jsou bohužel také vysoce návykové. Některé léky, jako je Xanax, mohou vést k vzniku závislosti už za dva týdny. Před kombinací těchto léků z libovolného důvodu se vždy poraďte s lékařem.


CBD velmi pravděpodobně interaguje s benzodiazepiny. Interakce zvyšuje účinky obou látek, což je může zesílit. Lidé, kteří užívají benzodiazepiny a CBD, uvádějí, že se cítí více uklidnění a ospalí než obvykle. Někteří lidé používají CBD k tomu, aby si odvykli od benzodiazepinů postupným zvyšováním dávky CBD a snižováním dávky benzodiazepinů.


Benzodiazepiny s možnou interakcí s CBD

Alprazolam (Xanax)
Chlordiazepoxid (Elenium)
Klonazepam (Rivotril)
Clorazepate (Tranxene)
Diazepam
Estazolam (Prosom)
Flurazepam (Dalmane)
Lorazepam (Ativan)
Midazolam (Dormicum)
Oxazepam (Alepam)
Temazepam (Restoril)
Triazolam (Halcion)
Quazepam (Doral)
Barbituráty & CBD

Typ interakce: ↑↑↑ Zvýšený účinek (agonistický)

Závažnost: vysoká

Barbituráty jsou starší třídou léků na úzkost a nespavost a antikonvulzivních léků. Většinou byly nahrazeny benzodiazepiny, které jsou účinnější i méně nebezpečné.

Tato skupina léků má na tělo podobný účinek jako CBD i benzodiazepiny. Kombinovat CBD s barbituráty není dobrý nápad, ať už je důvod jakýkoli. Je velmi pravděpodobné, že kombinace povede k závažným vedlejším účinkům.


Barbituráty s možnou interakcí s CBD

Amobarbital
Butabarbital (Butisol)
Methylphenobarbital (Mebaral)
Pentobarbital (Nembutal)
Fenobarbital (Luminal)
Secobarbital (Seconal) 

CBD & antidepresiva

CBD je vynikající antidepresivum - ale pouze při dlouhodobém užívání. Výhody CBD při depresi se projevují po delší době. CBD podporuje hormonální a neurochemickou rovnováhu a zmírňuje zánět v mozku, který by mohl přispívat k depresivním příznakům.

Většina antidepresiv na předpis funguje prostřednictvím zcela samostatných mechanismů a je nepravděpodobné, že by přímo interagovaly s CBD. Místo toho většina nebezpečí spojených s kombinací těchto látek pochází z boje o metabolismus jater.

Antidepresiva se používají denně, takže jakékoli změny rychlosti metabolismu těchto léků by mohly vést k postupnému zvyšování koncentrací v krvi. Pokud to ponecháte bez kontroly, mohou koncentrace léčiva dosáhnout toxických úrovní - což vede k závažným vedlejším účinkům, jako je serotoninový syndrom.
Selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu & CBD

Typ interakce: Metabolický konkurent

Závažnost: Střední

Serotonin je jedním z klíčových regulátorů nálady, proto se tyto léky používají ke zvýšení koncentrace serotoninu na synapsích za účelem zlepšení nálady. Kdykoli se uvolní serotonin, reabsorbuje se do synapsí, kde je rozebrán. SSRI fungují tak, že blokují reabsorpci serotoninu - což mu umožňuje zůstat v synapsích po delší dobu.


Selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI) - jsou nejběžnější třída dnes používaných antidepresiv.


Obecně lze CBD užívat spolu s antidepresivy, ale opatrně. Většina nebezpečí této kombinace přichází s dlouhodobým společným užíváním. CBD může zpomalit metabolismus SSRI a způsobit jejich hromadění v krvi. Pokud je dávka příliš vysoká, může to způsobit něco, co se nazývá serotoninový syndrom - což se stane, když jsou hladiny serotoninu příliš vysoké.

Nežádoucí účinky tohoto stavu mohou být závažné a je třeba se jim za každou cenu vyhnout. Pokud se chystáte kombinovat CBD s SSRI, nezapomeňte dodržovat nižší dávky, každých pár dní si dejte přestávku a pokud se u vás vyskytnou jakékoli vedlejší účinky, poraďte se s lékařem.


SSRI s možnou interakcí s CBD

Citalopram (Citalec)
Dapoxetine (Priligy)
Escitalopram (Cipralex)
Fluoxetin (Prozac, Deprex)
Fluvoxamin (Faverin)
Paroxetin (Seroxat)
Sertralin (Zoloft)
Vortioxetin (Brintellix)

Inhibitory zpětného vychytávání serotoninu a noradrenalinu & CBD

Typ interakce: Metabolický konkurent

Závažnost: Mírná až střední

Inhibitory zpětného vychytávání serotoninu a noradrenalinu (SNRI) jsou sekundární možností léčby deprese, když nefungují SSRI. SNRI jsou také dobrou volbou pro lidi, kteří mají depresi i úzkost.

Tyto léky fungují stejným mechanismem jako SSRI, ale s jedním rozdílem. Tyto léky zvyšují koncentrace serotoninu a souvisejícího neurotransmiteru noradrenalinu. CBD může interagovat se SNRI léky dvěma hlavními způsoby - soutěží o metabolismus léčiva v játrech (primárně s enzymem CYP3A4) a může negovat některé z přínosů SNRI (teoreticky).

SNRI se řídí velmi specifickým dávkovacím schématem, stejně jako SSRI. Dávka se podává opatrně, aby se dosáhlo konzistentní hladiny léčiva v těle. Dávka se vypočítává na základě hmotnosti a titruje se, aby se zajistily konzistentní úrovně individuálního metabolismu pacienta.


Když se do směsi přidá CBD, může to změnit rychlost metabolismu léčiv. V průběhu času se může koncentrace léčiv zvyšovat, což nakonec povede k projevům toxicity nebo předávkování.SNRI s možnou interakcí s CBD

Atomoxetin (Strattera)
Desvenlafaxin (Pristiq)
Duloxetine (Cymbalta, Dulsevia)
Levomilnacipran (Fetzima)
Milnacipran (Toledomin)
Venlafaxin (Effexor)

 Tricyklická antidepresiva & CBD

Typ interakce: Metabolický konkurent

Závažnost: Střední

Tricyklická antidepresiva jsou starší třídou léků na depresi. Používají se dodnes, ale pouze tehdy, když jiná léčba nepřinese žádané výsledky. Blokují zpětné vychytávání serotoninu a noradrenalinu, ale také interagují s jinými neurotransmitery. Jsou považováni za „špinavou drogu“, protože interagují s receptory, na které se nechceme zaměřovat. To jim dává spoustu dalších vedlejších účinků, které jiné léky jako SSRI nebo SNRI nemají.

CBD a tricyklická antidepresiva lze kombinovat, ale vždy se nejprve poraďte s lékařem. Ve srovnání s jinými antidepresivními léky existuje větší šance výskytu závažných nežádoucích účinků při vyšších dávkách CBD.


Tricyklická antidepresiva s možnou interakcí s CBD

Amitriptylin (Elavil)
Amoxapin (Asendin)
Desipramine (Norpramin)
Doxepin
Imipramin (Melipramin, Tofranil)
Nortriptylin (Notrilen, Pamelor)
Protriptylin (Vivactil)
Trimipramine (Surmontil)
Inhibitory monoaminooxidázy & CBD

Typ interakce: Metabolický konkurent

Závažnost: Mírná

Monoaminooxidáza (MAO) je primární enzym odpovědný za rozklad monoaminové třídy neurotransmiterů. To zahrnuje serotonin, dopamin a noradrenalin - to vše se podílí na regulaci nálady. Inhibitory MAO se používají ke zvýšení koncentrace neurotransmiterů v mozku pro zlepšení nálady.

Tato třída antidepresiv není tak populární jako SSRI nebo SNRI. Považují se za méně účinná a vedou k nežádoucím účinkům častěji než u jiných skupin léků. Někteří lidé považují tuto třídu léků za účinnější pro regulaci nálady než jiná antidepresiva. Každý je jiný, takže je běžné, že lékař vyzkouší několik léků, aby zjistil, co funguje při léčbě nového pacienta s depresí.

CBD přímo neinteraguje s MAO, ale může soutěžit o metabolismus v játrech. Mnoho inhibitorů MAO je metabolizováno enzymy CYP2D6, CYP1A2 a CYP2C19 - všechny jsou ovlivněny také CBD.

Stejně jako všechna antidepresiva se i inhibitory MAO používají konzistentně každý den. Pokud je metabolismus zpomalen natolik, aby se tyto léky v krvi hromadily, může to mít za následek vedlejší účinky nebo toxicitu. Je rozumné užívat nižší dávky CBD a provádět pravidelné přestávky, pokud kombinujete tyto dvě látky dohromady.


Pokud vám byly předepsány inhibitory MAO, měli byste se poradit se svým lékařem, než začnete užívat jakékoli jiné látky.Inhibitory MAO s možnou interakcí s CBD

Isocarboxazid (Marplan)
Fenelzin (Nardil)
Selegilin (Selegos)
Tranylcypromin (Parnate)


Molekula Serotoninu.
Serotoninoví antagonisti a inhibitory zpětného vychytávání serotoninu & CBD

Typ interakce: Metabolický konkurent (CYP3A4)

Závažnost: Mírná

Serotoninoví antagonisti a inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SARI) jsou typem antidepresiv, anxiolytik a léků proti nespavosti. Zřídka se používají jako první obranná linie proti depresi, ale běžně se předepisují pacientům s depresí, úzkostí a nespavostí.

Tyto léky blokují serotoninový receptor 5-HT2A a blokují transportéry serotoninu - což vede ke zvýšené aktivitě serotoninu v mozku.

Tyto léky jsou silně závislé na enzymech CYP3A4 v játrech. Pokud se užívá společně s CBD, koncentrace tohoto léku se mohou zvyšovat, což vede k vyššímu riziku vzniku vedlejších účinků léčby a vyšší pravděpodobnosti vzniku závislosti na léku.


Mezi nejčastější vedlejší účinky léků SARI patří bolesti hlavy, nevolnost, zažívací potíže, zmatenost, neklid a sedace.Léky SARI s možnou interakcí s CBD

Trazodon (Trittico)
Nefazodon (Serzone, Nefadar)
 


Inhibitor zpětného vychytávání noradrenalinu a dopaminu & CBD

Typ interakce: ↓↓ ↓ Snížený účinek (antagonistický)

Závažnost: Mírná

Inhibitory zpětného vychytávání noradrenalin-dopaminu (NDRI) se používají k léčbě deprese i řady dalších zdravotních stavů - včetně ADHD, narkolepsie a Parkinsonovy choroby. Fungují tak, že zvyšují koncentraci dopaminu a noradrenalinu v mozku blokováním zpětných absorpčních kanálů, které působí na jejich zničení.

Je nepravděpodobné, že CBD bude mít s těmito léky nějaké významné interakce - ale při důsledném užívání může způsobit zvýšení koncentrací NDRI. CBD může interferovat s metabolizmem těchto léků, které vyžadují enzymy CYP2B6. CBD o tyto enzymy soutěží, ale tolik jako u jiných enzymů.

Mnoho účinků léků NDRI je přirozeně stimulujících. CBD má větší inhibiční účinek na mozek, což by mohlo negovat mnoho přínosů těchto léků a snížit jejich účinnost. Některé závěry naznačují, že tento účinek je prospěšný pro zmírnění běžných vedlejších účinků těchto léků. Je zapotřebí dalšího výzkumu, abychom plně pochopili, zda je bezpečné kombinovat CBD s léky NDRI.


Pokud užíváte jakékoli psychiatrické léky, měli byste si před vyzkoušením CBD promluvit se svým lékařem.Léky NDRI s možnou interakcí s CBD

Bupropion (Budeprion, Elontril)
Amineptin (Survector)
Desoxypipradrol
Dexmethylphenidát (Focalin)
Difemetorex (Cleofil)
Diphenylprolinol
Ethylfenidát (Centedrin)
Fencamfamin (Glucoenergan, Reactivan)
Fencamin  (Altimina, Sicoclor)
Lefetamin (Santenol)
Methylenedioxypyrovaleron
Methylfenidát (Ritalin)
Nomifensin (Merital)
O-217
Fenylpiracetam (Fenotropil)
Pipradrol (Meratran)
Prolintan (Catovit)
Pyrovaleron (Centroton)
Solriamfetol (Sunosi)
Tametralin
WY-46824


CBD & stimulanty/ eugeroika

Typ interakce: ↓↓↓ Snížený účinek (antagonistický)

Závažnost: Mírná

Stimulační léky se používají k léčbě stavů, jako je ADHD, narkolepsie nebo syndrom chronické únavy. Často se používají ke zvýšení pozornosti a soustředění v práci nebo na univerzitě. Fungují tak, že zvyšují sekreci neurotransmiterů, jako je dopamin a noradrenalin.

Mnoho lidí užívá CBD spolu se stimulačními léky jako způsob, jak vyloučit některé vedlejší účinky těchto léků - mezi něž často patří svalové napětí a úzkost. Při společné užívání látek, které mají protichůdné účinky, je vždy nutná opatrnost - jedna tlačí nervový systém na vyšší rychlost (stimulanty), druhá potlačuje činnost nervového systému (CBD).

Vážné interakce jsou při kombinaci stimulantů a CBD nepravděpodobné, ale je rozumné být při dávkování opatrný. Nejprve se poraďte se svým lékařem a začněte pouze s velmi malou dávkou CBD. Dávku můžete postupně zvyšovat přidáním 2 mg CBD do každé ze svých denních dávek, dokud nenajdete správnou rovnováhu pro vaše tělo.


Je možné, že CBD sníží účinnost stimulačních léků, což jim může bránit v práci. Některé z dalších kanabinoidů v rostlinách konopí mohou také interferovat se stimulanty - primárně THC.


Stimulanty a THC jsou špatnou kombinací a často vedou k vedlejším účinkům. Vždy se ujistěte, že produkty z konopí, které používáte, neobsahují téměř žádné THC nebo příbuzné kanabinoidy, jako je CBN nebo THCV.


Stimulanty & eugeroika s možnou interakcí s CBD

Amfetamin
Lisdexamfetamin
Dextroamphetamin sulfát
Methylfenidát (Ritalin)
Atomoxetin (Strattera)
Modafinil (Vigil)
 

CBD & imunomodulátory

Imunomodulátory jsou léky, které interagují s imunitním systémem. Některé zvyšují imunitní aktivitu, jiné ji potlačují. Používají se k blokování zánětu, léčbě alergických reakcí, léčbě autoimunitních poruch nebo stimulaci imunitní aktivity během infekcí nebo léčby rakoviny.

CBD má silnou korelaci s imunitním systémem, ale neinteraguje s většinou léků na imunitní systém. Mezi několik výjimek patří antihistaminika a imunosupresiva.


Antihistaminika & CBD

Typ interakce: ↑↑↑ Zvýšený účinek (antagonistický)

Závažnost: Střední

Antihistaminika se používají hlavně k léčbě alergických reakcí. Histamin je sloučenina uvolňovaná speciálním typem imunitní buňky zvané žírné buňky (mastocyty). Tyto buňky zůstávají nečinné, dokud je něco neaktivuje (alergen).

Když se stanou aktivními, žírné buňky prasknou a uvolní velké množství histaminu a dalších prozánětlivých sloučenin. Tyto sloučeniny způsobují příznaky, které pociťujeme jako alergickou reakci (rýma, uslzené oči, otoky, svědění a kýchání nebo kašel).

Jedním z hlavních vedlejších účinků antihistaminik je sedace. Histamin také hraje roli při regulaci duševní bdělosti a stimulace, takže blokování této sloučeniny může způsobit sedaci a únavu. Sedativní a relaxační vlastnosti CBD mohou ještě více zesilovat vedlejší účinky antihistaminik.

Pokud již trpíte vedlejšími účinky z užívání antihistaminik, je rozumné CBD neužívat. I když tato látka pravděpodobně nebude mít za následek žádné závažné interakce, je pravděpodobné, že ještě zhorší vedlejší účinky, které již pociťujete.


Antihistaminika s možnou interakcí s CBD

Carbinoxamin (Rotoxamine)
Desloratadin (Clarinex)
Hydroxyzin (Atarax)
Levocetirizin
Bromfeniramin (Dimetapp)
Cetirizin (Zyrtec)
Chlorfeniramin
Klemastin (Mescaline, Tavegyl)
Difenhydramin (Benadryl)
Fexofenadin
Loratadin (Claritin)


Imunosupresiva & CBD

Typ interakce: ↓↓↓ Snížený účinek (antagonistický)

Závažnost: Těžká

CBD by se nikdy nemělo užívat spolu s imunosupresivy, pokud to není na základě přímého doporučení vašeho lékaře.

CBD má vlastnosti stimulující imunitu, zejména u lidí s potlačenou imunitní funkcí. Užívání CBD spolu s imunosupresivy může potlačit nebo negovat účinky imunosupresiv. To může učinit léky neúčinnými, což vede ke zhoršení základního stavu.

Vzhledem k tomu, že se imunosupresivní léky používají k léčbě závažných zdravotních stavů nebo k prevenci odmítnutí orgánu po jeho transplantaci, může být velmi nebezpečné, pokud léky nefungují efektivně.


Imunosupresiva s možnou interakcí s CBD

Azathioprine (Imasup)
Mykofenolát mofetil
Cyklosporin (Equoral)
Methotrexát (Injexate)
Leflunomid (Leflon)
Prednison
Cyklofosfamid (Endoxan)
Chlorambucil (Leukeran)
Dusíkatý yperit

 

CBD & léky na cukrovku

Zhruba u 1 z 10 Čechů byla diagnostikována cukrovka (2020). Díky tomu jsou diabetické léky jedním z nejčastějších problémů lidí, kteří chtějí užívat CBD.

Existují desítky léků, které mohou lékaři předepsat pro zvládání cukrovky, v závislosti na závažnosti stavu. Většina z těchto léků nebude interagovat s CBD přímo - je však moudré začít s nízkou dávkou CBD, abyste snížili riziko negativních interakcí.

CBD má některé regulační účinky na hladinu cukru v krvi, což může způsobit příliš nízký krevní tlak při užívání léků, jako jsou metformin nebo inhibitory DPP-4. Pokud krevní tlak poklesne příliš nízko, může to vést k hypoglykémii a mdlobám - což může být nebezpečné.


Pokud užíváte antidiabetické léky, vždy si před použitím CBD promluvte se svým lékařem.
Inhibitory alfa-glukosidáz

Typ interakce: Nepředpokládá se žádná významná interakce (možný mírný agonistický účinek)

Závažnost: Mírná

Alfa-glukosidáza je enzym v zažívacím systému zodpovědný za štěpení cukrů, aby mohly být absorbovány. Tyto léky se používají k blokování účinků tohoto enzymu a ke snížení množství cukru, které se může dostat do krve.

Je nepravděpodobné, že by CBD mělo s těmito léky silnou reakci. Existuje malé riziko interakce, což způsobí, že hladina cukru v krvi klesne příliš nízko kvůli podobným účinkům na hladinu cukru v krvi. Je také možné, že při současném užívání inhibitorů alfa-glukosidázy je ovlivněna absorpce CBD, což vede ke snížené účinnosti CBD.


Inhibitory alfa-glukosidáz s možnou interakcí s CBD

Akarbóza (Glucobay)
Miglitol


Biguanidy & CBD

Typ interakce: ↑↑↑ Zvýšený účinek (agonistický)

Závažnost: Mírná

Na trhu je dnes pouze jeden biguanid - zvaný metformin - který je nejen nejčastější léčbou cukrovky typu II, ale také jedním z nejčastěji předepisovaných léků na světě. Metformin působí tak, že blokuje produkci glukózy v játrech, čímž snižuje hladinu cukru v krvi a zvyšuje citlivost (účinnost) inzulínu v těle.

Mezi CBD a metforminem existují dvě potenciální interakce. Oba soutěží o stejné jaterní enzymy (primárně CYP3A4), což by mohlo vést ke zvýšení koncentrací obou látek.

Druhá interakce zahrnuje účinky obou látek na hladinu cukru v krvi. Metformin i CBD vedou k celkovému snížení hladiny glukózy v krvi - i když toho dosahují zcela jinými mechanismy. Je možné, že CBD a metformin mohou při společném užívání vést k hypoglykémii.

Z toho vyplývá, že mnoho lidí užívá CBD společně s metforminem bez jakýchkoli vedlejších účinků. Některé zprávy dokonce naznačují, že CBD a Metformin mají pozitivní interakci - což vede k ještě lepším výsledkům.


Riziko této interakce je nízké, ale ne nulové. Pokud užíváte metformin k léčbě cukrovky, měli byste se vždy na CBD zeptat svého lékaře, než jej užijete.


Biguanidy s možnou interakcí s CBD

Metformin (Diareg, Metformin, Siofor, Stadamet, Nosmaglyc)


Inhibitory DPP-4

Typ interakce: ↑↑↑ Zvýšený účinek (agonistický)

Závažnost: Mírná

Dipeptidylpeptidáza-4 (DPP-4) je enzym, jehož úkolem je rozkládat třídu trávicích enzymů nazývaných inkretiny. Inkretiny stimulují produkci inzulínu po jídle a blokují produkci glukagonu (který působí proti inzulínu). Inhibitory DPP-4 blokují tento enzym, což vede ke zvýšení koncentrace inkretinů. Předpokládá se, že to podporuje vyšší hladinu inzulínu a snižuje hladinu glukagonu.

Mnoho z těchto léků, zejména saxagliptin a sitagliptin, vyžaduje velké zapojení jaterních enzymů, jako jsou enzymy CYP3A4 a CYP3A5 [7]. Mají také velmi dlouhý poločas rozpadu.

To zvyšuje riziko nežádoucích účinků při použití v kombinaci s jinými látkami, které vyžadují metabolismus z těchto enzymů - včetně CBD. Jiné inhibitory DPP-4 než sacagliptin a sitagliptin nemají na těchto enzymech silnou závislost a je mnohem méně pravděpodobné, že interferují s CBD.

Inhibitory DPP-4 se používají na denní bázi, takže je možné, že v průběhu času, pokud se použijí ve spojení s CBD, se koncentrace léčiva v krvi mohou zvýšit na toxické hladiny. To by vedlo k vyšší míře vedlejších účinků způsobených samotnou léčbou - zahrnují nevolnost, příznaky podobné chřipce nebo bolestivé kožní reakce.


Zadruhé, hlavním účinkem inhibitorů DPP-4 je snížení hladiny glukózy v krvi. To by mohlo zesílit hypoglykemické účinky CBD a vést k příznakům spojeným s nízkou hladinou cukru v krvi.Inhibitory DPP-4 s možnou interakcí s CBD

Alogliptin (Vipidia)
Linagliptin (Trajenta)
Saxagliptin (Onglyza)
Sitagliptin (Januvia, Tesavel)


Agonisté GLP-1 & CBD

Typ interakce: ↑↑↑ Zvýšený účinek (agonistický)

Závažnost: Mírná


GLP-1 je peptid-1 podobný glukagonu - což je lék na bázi inkretinu. Tyto léky jsou podobné inhibitorům DPP-4, ale místo blokování enzymu, který ničí přírůstky, stimuluje inkretinové receptory syntetickými verzemi těchto důležitých hormonů.

Účinky jsou zvýšené pocity sytosti a zvýšené vylučování inzulínu. Používají se při hubnutí a kontrole hladiny cukru v krvi. Agonisté GLP-1 nemají silný vliv na enzymy CYP450 a je nepravděpodobné, že by měli výraznou interakci s CBD.

Hlavním problémem potenciálních interakcí mezi CBD a agonisty receptoru GLP-1 je účinek proti chuti k jídlu. CBD i agonisté GLP-1 snižují chuť k jídlu.


Agonisté GLP-1 s možnou interakcí s CBD

Albiglutide
Dulaglutid (Trulicity)
Exenatid (Byetta, Bydureon)
Liraglutid (Victoza, Saxenda)
Semaglutid (Ozempic)


Glinidy & CBD

Typ interakce: ↑↑↑ Zvýšený účinek (agonistický)

Závažnost: Mírná

Glinidy působí stimulací uvolňování inzulínu u diabetických pacientů. Stimulují beta buňky pankreatu přímo tam, kde se produkuje inzulín.

Šance na interakce mezi CBD a meglitinidy jsou velmi nízké - ale ne nnuové. Kombinovaný účinek těchto látek na snižování hladiny cukru v krvi může vést k hypoglykémii (nízké hladině cukru v krvi).

Glinidy jsou primárně metabolizovány CYP2C8 a CYP3A4. Bylo prokázáno, že CBD soutěží pouze s prvně zmiňovanými, ale je nepravděpodobné, že by to vedlo k významným problémům s konkurenčním jaterním metabolizmem s touto třídou léků.


Glinidy s možnou interakcí s CBD

Nateglinid (Starlix)
Repaglinid (Prandin)


SGLT-2 inhibitory & CBD

Typ interakce: ↑↑↑ Zvýšený účinek (agonistický)

Závažnost: Mírná

SGLT-2 je transportér sodíku a glukózy, který se podílí na reabsorpci cukru ledvinami. Krev je nejprve filtrována ledvinami, což odstraňuje různé metabolity a cukr. Mnoho odstraněného cukru je poté reabsorbováno později transportéry SGLT-2.

Tyto léky blokují tento transportér, aby zabránily opětovnému vstupu cukru do systému - což vede k celkovému snížení hladiny cukru v krvi. Je nepravděpodobné, že by CBD s těmito léky negativně interagovalo, ale teoreticky by mohlo způsobit přílišný pokles hladiny cukru v krvi - což by vedlo k hypoglykémii (nízké hladině cukru v krvi).


SGLT-2 inhibitory s možnou interakcí s CBD

Dapagliflozin (Farxiga)
Canagliflozin (Prominad)
Empagliflozin (Jardiance)
Ertugliflozin (Steglatro)Sulfonylurea & CBD

Typ interakce: ↑↑↑ Zvýšený účinek (agonistický)

Závažnost: Mírná

Sulfonylurea fungují podobně jako glinidy stimulací sekrece inzulínu z pankreatu.

Je nepravděpodobné, že by CBD s těmito léky interagovalo přímo, ale je možné, že kombinace povede k silnějšímu vlivu na kontrolu hladiny cukru v krvi, což by mohlo způsobit jeho příliš nízkou hladinu. Hypoglykemie může způsobit závratě, špatnou koordinaci, změny nálady a mdloby.


Sulfonylurea s možnou interakcí s CBD

Glimepirid (Amaryl, Glimepirid)
Glipizid (Glucotrol, Minidiab)
Glibenklamid (Glyburid)
Chlorpropamid (Diabinese)
Tolazamid
Tolbutamid (Orinase)


Thiazolidindiony & CBD

Typ interakce: Neznámá interakce (nedoporučuje se)

Závažnost: Mírná

Thiazolidindiony jsou třídou léků, které vážou a aktivují gama receptor aktivovaný proliferátorem peroxizomu, který se nachází v tukových buňkách. Tento lék zvyšuje zrání tukových buněk a zvyšuje přeměnu cukru na uložený tuk - čímž snižuje systémovou hladinu cukru v krvi. Hlavním vedlejším účinkem těchto léků je přírůstek hmotnosti.

Nejsou známy žádné interakce mezi CBD a thiazolidindiony, ale teoreticky by kombinace mohla vést k nadměrnému poklesu hladiny cukru v krvi.

Kromě toho bylo prokázáno, že CBD interaguje s ukládáním tuku, což by mohlo narušovat schopnost těchto léků uplatňovat své účinky. To by mohlo negovat účinnost těchto léků. Dokud nebude proveden další výzkum, nedoporučuje se kombinovat CBD a thiazolidindiony, pokud to nedoporučí lékař.


Thiazolidindiony s možnou interakcí s CBD

Rosiglitazon (Avandia)
Pioglitazone (Actos, Novapio)


Inzulín & CBD

Typ interakce: ↑↑↑ Zvýšený účinek (agonistický)

Závažnost: Mírná

Inzulín je primární léčbou pacientů s diabetem typu I (cukrovka s juvenilním nástupem). Lidé s tímto typem cukrovky si nedokážou vytvářet inzulín sami.

Studie ukázaly, že CBD může ovlivnit rezistenci na inzulín a hladinu cukru v krvi - ale nic nenasvědčuje tomu, že by CBD blokovalo účinky inzulínu nebo vyvolávalo nepřirozený pokles hladiny cukru v krvi.


To znamená, většina odborníků je u společného užívání CBD a inzulínu opatrná, protože se obávají, že to může způsobit problémy s hypoglykemií.


Inzulin Aspart (NovoLog, NovoRapid, Fiasp)
Inzulin Glulisin (Apidra, Apidra, SoloStar)
Inzulin Lispro (Humalog, Liprolog, Admelog)
Inzulin Isophane (Novolin N, Humulin N, Insulatard)
Inzulin Degludec (Tresiba)
Inzulin Detemir (Levemir)
Inzulin Glargine (Lantus, Toujeo, Abasaglar)CBD & léky na erektilní dysfunkci (ED)

Většina léků na erektilní dysfunkci funguje stejně. Podporují dilataci malých krevních cév, které zásobují tok krve do penisu. Rozšířením tepen je pro muže snazší dosáhnout erekce.

Je nepravděpodobné, že by CBD s těmito léky interagovalo, ale mohlo by interferovat s metabolismem v podobě soutěže o CYP3A4. To by vedlo k silnějším účinkům CBD i ED léků, což by mohlo zvýšit riziko nežádoucích účinků těchto léků, které zahrnují bolesti hlavy, poruchy trávení, průjem nebo priapismus.

Pokud užíváte některý z těchto léků, užívejte mírnější dávku CBD, než byste jinak mohli užívat.


Léky na erektilní dysfunkci s možnou interakcí s CBD

Sildenafil (Viagra)
Tadalafil (Cialis)
Vardenafil (Levitra, Staxyn, Vivanza)
Avanafil (Stendra)
Mirodenafil (Mvix)
Udenafil (Zydena)


CBD & Inhibitory 5α-reduktázy

Inhibitory 5α-reduktázy jsou třídou léků, které blokují přeměnu testosteronu na dihydrotestosteron (DHT) blokováním enzymu, který přeměnu provádí.

Když se testosteron přemění na DHT pomocí enzymu zvaného 5-alfa-reduktáza, předpokládá se, že změní životní cyklus vlasového folikulu - způsobí, že vlasy budou kratší, tenčí a nakonec přestanou růst úplně. V prostatě je to spojeno se stavem nazývaným benigní hyperplazie prostaty (BPH) - což je nárůst tkáně vedoucí k větší velikosti orgánu.

Inhibitory 5-alfa-reduktázy jsou běžnými léky k léčbě mužského plešatění i BPH. CBD může interferovat s metabolizmem těchto léků na enzymech CYP3A4 - i když pravděpodobnost negativních vedlejších účinků u této kombinace je vzácná, není nulová. Interakce mohou zahrnovat zvýšené riziko vedlejších účinků léků, jako je zvětšení prsou, kožní vyrážky a snížení libida.


Inhibitory 5α-reduktázy s možnou interakcí s CBD

Alfatradiol (Avicis, Avixis,Pantostin)
Dutasterid (Avodart)
Epristeride (Aipuliete, Chuanliu)
Finasterid (Gefin, Finpros, Adafin, Proscar)
Serenoa plazivá - extrakt (Permixon, Serenoa)


CBD & statiny

Typ interakce: Metabolický konkurent (CYP3A4)

Závažnost: Střední

Statinové léky se používají ke snížení produkce cholesterolu v játrech. Fungují tak, že blokují enzym zvaný HMG-CoA reduktáza.

I když není pravděpodobné, že CBD bude interagovat se statinovými léky přímo a má zcela samostatnou skupinu účinků, existuje velký potenciál toho, že CBD bude interferovat s metabolismem statinů - z nichž většina se velmi spoléhá na enzymy CYP3A4 v játrech.

Společné užívání CBD a statinů by mohlo v průběhu času vést ke zvýšení sérových koncentrací léčiva. Před použitím CBD se statiny si vždy promluvte se svým lékařem.


Statiny s možnou interakcí s CBD

Atorvastatin (Atoris, Atorstad, Torvacard)
Lovastatin (Mevacor, Altocor)
Pitavastatin (Livalo, Livazo)
Pravastatin (Pravachol, Selektine)
Rosuvastatin (Crestor, Rosulip, Zuvamor)
Simvastatin (Zocor)


Inhibitory protonové pumpy & CBD

Typ interakce: Metabolický konkurent (CYP2C19)

Závažnost: Mírná

Inhibitory protonové pumpy (PPI) jsou nejčastěji předepisovanou skupinou léků pro zvládání pálení žáhy, gastroezofageálního refluxu (GERD) a dalších stavů souvisejících se žaludeční kyselinou. Fungují tak, že blokují parietální buňky v žaludku, které vylučují žaludeční kyselinu.

Léky PPI jsou z velké části metabolizovány jaterními enzymy CYP2C19, což je také jeden z nástrojů používaných k metabolizaci CBD, i když v menší míře. To by mohlo být zdrojem negativní interakce s CBD.

Nejpravděpodobnější negativní interakcí je silnější dopad CBD v důsledku pomalejšího metabolismu. Pokud užíváte inhibitory protonové pumpy, měli byste užívat menší dávku CBD.


Inhibitory protonové pumpy s možnou interakcí s CBD

Pantoprazol (Apo-panto, Nolpaza, Controloc)
Ranitidin (Zantac)
Omeprazol (Omeprazol, Ortanol)
Lansoprazol (Lanzul, Prevacid)
Rabeprazol (Rapoxol, Aciphex)
Esomeprazol (Emanera, Nexium)
Dexlansoprazol (Kapidex, Dexilant)CBD & léky na astma

Typ interakce: ↓↓↓ Sížený účinek (antagonistický)

Závažnost: Mírná

Astma je chronická imunitní porucha postihující plíce. Když je imunitní systém vystaven alergenu, způsobí uzavření dýchacích cest a vylučování hustého hlenu, který ztěžuje dýchání. Léky na astma se soustředí na blokování imunitní odpovědi a nutí dýchací cesty k otevření, aby mohlo do plic proudit více vzduchu.

CBD silně interaguje zejména s jedním lékem na astma známým jako theofylin. CBD může urychlit vylučování theofylinu z těla, což vede ke snížené účinnosti.

Jiné interakce mohou nastat s léky steroidového typu, jako je albuterol a ipratropium bromid. CBD uvolňuje sympatický nervový systém, což může působit proti účinkům těchto léků - které spoléhají na aktivaci sympatického nervového systému, aby rozšířily dýchací cesty a léčily příznaky.


Kdokoli s anamnézou astmatu by se měl vyvarovat inhalačních forem užívání CBD včetně používání vaporizéru.Lékdy na astma s možnou interakcí s CBD

Salbutamol (Ventolin)
Flutikason (Flixotide, Nasofan)
Montelukast (Montelar, Montelukast)
Ipratropium bromid (Atrovent, Apovent, Aerovent)
Theofylin (Theoplus, Afonilum, Euphyllin)


CBD & antimikrobiální léky

Typ interakce: Smíšená (zvýšený nebo snížený účinek)

Závažnost: Mírná

Existují čtyři hlavní typy antimikrobiálních látek - antibakteriální látky, antimykotika, antivirotika a antiparazitika (zahrnují antihelmintika, antiamoebika a antiprotozoika).

Existuje tolik různých sloučenin, které působí jako antimikrobiální látky, je těžké je všechny seskupit do jednoho. Každá sloučenina funguje jinak, je jinak metabolizována a vyvolává různé vedlejší účinky.


Některé studie naznačují, že CBD může zvýšit účinnost některých antibiotik a může nabídnout slibné řešení problému rezistence na antibiotika.


To však není případ všech antimikrobiálních látek. Některé antimikrobiální látky soutěží o stejné enzymy v játrech. Antimikrobiální látky jsou různé, proto se poraďte se svým lékařem o tom, zda je CBD bezpečné užívat spolu s lékem na předpis či nikoli.CBD & alkohol

Typ interakce: ↑↑↑ Zvýšený účinek (agonistický)

Závažnost: Mírná

CBD má jen malou interakci s alkoholem. Obě látky mají sedativní a hypotenzní účinek. Když je užijeme dohromady, mohou se tyto nežádoucí účinky zvýraznit.

Je vzácné, že lidé zažijí něco víc než jen mírné interakce mezi těmito dvěma látkami, ale v některých případech může být dopad závažný, vedoucí až k závratím, ztrátě koordinace, mdlobám nebo letargii a malátnosti.


Shrnutí: Bude CBD interagovat s mými léky?

CBD je celkově velmi bezpečný zdravotní doplněk. Zřídka produkuje víc než mírné vedlejší účinky a má nízký potenciál interakce s většinou léků nebo jiných doplňků výživy. Nicméně negativní lékové interakce stále možné.

Existují tři způsoby, jak může CBD interagovat s jinými léky - může zvýšit základní nebo vedlejší účinky jiných léků tím, že má stejný účinek. Může zastavit účinky léku nebo látky vyvoláváním opačných účinků. Nebo může narušit metabolismus určitých léků v játrech - což způsobí zvýšení koncentrací léku v krvi.


Největší opatrnost je při užívání CBD zapotřebí věnovat benzodiazepinům, barbiturátům, imunosupresivům nebo lékům používaným ke snížení krevního tlaku.


Pokud užíváte léky na předpis, je dobré si o užívání CBD nejprve promluvit se svým lékařem. Pokud používáte CBD, začněte nejprve s velmi nízkou dávkou a zvyšujte ji až poté, co víte, jak vaše tělo reaguje. Pokud užíváte léky dlouhodobě, je také dobré dělat si každých několik dní pravidelné přestávky od užívání CBD.FOTO: Shutterstock

 

zdroj:https://www.canatura.com/

 

„Veškeré informace uvedené na této webové stránce, jakož i informace, které jsou prostřednictvím této webové stránky poskytovány, slouží pouze ke vzdělávacím účelům. Žádná z informací zde uvedených není určena jako náhrada lékařské diagnózy a nelze takovou informaci považovat za lékařskou radu či doporučenou léčbu. Tato webová stránka nepodporuje, neschvaluje ani neobhajuje dovolené či nedovolené užívání omamných či psychotropních látek či páchání jiné nezákonné činnosti. Další informace naleznete v našem prohlášení o odpovědnosti

 

Zpět do obchodu